Προσπέλαση στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

Home / Προσπέλαση στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

AMIS, ALMIS, POMIS…

Είναι γεγονός ότι έχουμε κατακλυστεί από ένα μεγάλο πλήθος δημοσιεύσεων σε διάφορα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο καθώς και παρουσιάσεων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς όπου πολλοί συνάδελφοι ορθοπαιδικοί ουσιαστικά  προπαγανδίζουν υπέρ διάφορων μεθόδων προσπέλασης  κατά την εκτέλεση της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Πολλές φορές γίνεται φανερό ότι όλες αυτές οι δημοσιεύσεις ξεφεύγουν ουσιαστικά από το πλαίσιο της απλής ενημέρωσης των ασθενών-υποψήφιων για μια τέτοια επέμβαση και φτάνουν να γίνονται μια καλυμμένη διαφήμιση,  μέσω της συγκεκριμένης χειρουργικής τεχνικής,  του ίδιου του χειρουργού που την εκτελεί.

Επειδή η δύναμη των μέσων ενημέρωσης και ιδίως της τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σημείο που οι ασθενείς να φτάνουν στο σημείο να μην ρωτάνε τον χειρουργό τους ποια μέθοδος είναι η καλύτερη για αυτούς αλλά να φτάνουν στον γιατρό τους πεπεισμένοι ήδη από μια συγκεκριμένη δημοσίευση ή τηλεοπτική εκπομπή για το ποια προσπέλαση είναι η καλύτερη, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε ποια είναι τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα βασισμένοι κυρίως στις σύγχρονες και τεκμηριωμένες κλινικές έρευνες.

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση που άρχισε να εκτελείται στην σημερινή της μορφή πριν από 50 περίπου έτη και από τότε έχει διαγράψει μια πολύ επιτυχημένη διαδρομή με ολοένα αυξανόμενο αριθμό επεμβάσεων, συνεχώς καλύτερο αποτέλεσμα και λιγότερο ποσοστό επιπλοκών προσφέροντας σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους. Η επέμβαση  μπόρεσε έτσι να λύσει σε μεγάλο βαθμό ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών προσφέροντάς τους ανώδυνη βάδιση και κίνηση της άρθρωσης και γρήγορη επαναφορά στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η εγχειρητική προσπέλαση που κυρίως χρησιμοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια είναι η οπίσθια ή οπισθιοπλάγια προσπέλαση στην άρθρωση του ισχίου και είναι αυτή που πρόσφερε διαχρονικά αυτά τα καλά αποτελέσματα και συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου και στην ευρεία χρήση της σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Στην προσπάθεια για βελτιστοποίηση κυρίως των άμεσων μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων της επέμβασης (μετεγχειρητικός πόνος, διάρκεια νοσηλείας, ταχύτητα μετεγχειρητικής κινητοποίησης και επανόδου στις καθημερινές δραστηριότητες) γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης μεθόδων και τεχνικών που θα μπορέσουν να συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από την αναμφισβήτητη εξέλιξη και πρόοδο του σχεδιασμού των υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην επέμβαση έγινε παράλληλα μεγάλη προσπάθεια για την βελτίωση της χειρουργικής προσπέλασης με χρήση ειδικών τεχνικών και εργαλείων «ελάχιστης επεμβατικότητας» («minimal invasive surgery»-MIS).

Στο ίδιο πλαίσιο άρχισε να χρησιμοποιείται η πρόσθια προσπέλαση στο ισχίο σε συνδυασμό με τεχνικές MIS (Anterior MIS ή AMIS)  σε μια προσπάθεια για μια προσπέλαση  περισσότερο ατραυματική, με λιγότερη αιμορραγία και μετεγχειρητικό πόνο και με δυνατότητα πιο άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης και επανόδου στις καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης η κλασική οπίσθια προσπέλαση τροποποιήθηκε ώστε να γίνει και αυτή μικρότερη και λιγότερο τραυματική με σκοπό την ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση και κινητοποίηση.

Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της τεχνικής  AMIS όσον αφορά την άμεση  μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς  σε συνδυασμό με την μεγάλη προβολή της από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα διαδεδομένη  έτσι ώστε να  εκτελείται πλέον από πολλούς ορθοπαιδικούς αλλά και ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των ίδιων των ασθενών-υποψήφιων για χειρουργική επέμβαση. Οι πληροφορίες και οι εικόνες κατακλύζουν το διαδίκτυο και το τηλεοπτικό γυαλί και οι ασθενείς παρασυρμένοι από αυτές φτάνουν οι ίδιοι να νομίζουν ότι είναι σε θέση να επιλέξουν όχι μόνο απλά καταναλωτικά προϊόντα αλλά και το είδος της χειρουργικής επέμβασης που θα ήταν πιο κατάλληλο για την περίπτωσή τους.

Όμως όπως και σε όλη την Ιατρική επιστήμη η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου θα πρέπει να βασίζεται αυστηρά σε επιστημονικά κριτήρια και σε τεκμηριωμένες κλινικές έρευνες και όχι στην ανεξέλεγκτη δύναμη της εικόνας και της πληροφορίας. Με βάση λοιπόν τις κλινικές έρευνες και τα επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα και αφορούν τα αποτελέσματα των 2 αυτών μεθόδων προσπέλασης στην ολική αρθροπλαστική ισχίου καθώς και συγκριτικές μελέτες μεταξύ τους μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

1. Οι όποιες διαφορές στην μετεγχειρητική κινητοποίηση και στον χρόνο νοσηλείας που απαιτείται,  οφείλονται κυρίως σε εφαρμογές μεθόδων και τεχνικών που έχουν σχέση με την προεγχειρητική προετοιμασία, την αναισθησία, την διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου, την φαρμακευτική αγωγή και την άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση και δεν σχετίζονται με το είδος της προσπέλασης.

2.  Οι τεχνικές  AMIS μπορούν να προσφέρουν λιγότερο τραυματική προσπέλαση ιδίως σε ασθενείς με μικρό σωματικό βάρος  ενώ από την άλλη μεριά η προσπέλαση μπορεί να είναι πιο εργώδης και να απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και χρήση ειδικών εργαλείων σε πιο εύσωμους και μυώδεις ασθενείς.

3.  Η οπίσθια προσπέλαση προσφέρει αναμφισβήτητα πολύ καλύτερη οπτική επαφή του χειρουργού με την άρθρωση του ισχίου ιδίως σε περιπτώσεις διαταραγμένης ανατομίας της άρθρωσης (δυσπλασίες, έσω μετατόπιση της κεφαλής του μηριαίου-protrusion) ενώ με την πρόσθια προσπέλαση μπορεί να απαιτηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις ειδικοί χειρισμοί αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών.

4.  Η διεγχειρητική απώλεια αίματος και η ανάγκη για μεταγγίσεις δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη διαφορά στους 2 τύπους προσπέλασης.

5.  Ο ελαφρά μεγαλύτερος κίνδυνος των οπίσθιων προσπελάσεων για εμφάνιση μετεγχειρητικού οπίσθιου εξαρθρήματος  φαίνεται να έχει εκμηδενισθεί πρακτικά με την χρήση των μοντέρνων αρθροπλαστικών με μεγάλη διάμετρο της προσθετικής κεφαλής.

6.  Η δυνατότητα άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης και φόρτισης του χειρουργημένου σκέλους έχει σχέση με τον τύπο της ολικής αρθροπλαστικής που χρησιμοποιείται και το είδος της στερέωσης στα οστά της άρθρωσης και όχι με το είδος της προσπέλασης.

7. Τα απώτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα φαίνεται στις περισσότερες μελέτες να υπερτερούν στην οπίσθια προσπέλαση με πιθανότερες αιτίες τις δυσκολίες καλής οπτικής και καλού προσανατολισμού της πρόθεσης ιδίως σε ασθενείς με μεγάλο σωματότυπο ή/και ανατομικές παραλλαγές στην άρθρωση.

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η πρόσθια προσπέλαση δεν υπερτερεί σε σχεδόν κανένα σημείο της οπίσθιας, αν εξαιρέσουμε ίσως μια πιο άμεση και λιγότερο επώδυνη μετεγχειρητική κινητοποίηση, ιδίως στους πιο νέους και πιο αδύνατους ασθενείς.  Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι το πιο βασικό είναι η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών,  περιεγχειρητικών και διεγχειρητικών,  που  βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα άμεσα και απώτερα αποτελέσματα της ολικής αρθροπλαστικής  του ισχίου καθώς και η επιλογή της χειρουργικής προσπέλασης από τον ίδιο τον χειρουργό με βάση την δική  του εμπειρία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς και  την προεγχειρητική ανατομία της άρθρωσης.

Κλείστε ραντεβού

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Θέμα

Μήνυμα