Πρωτόκολλο Fast Track

Home / Πρωτόκολλο Fast Track

Πρωτόκολλο Fast Track σε μεγάλες Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις (Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος)

Τα πρωτόκολλα fast track χειρουργικών επεμβάσεων αναπτύχθηκαν την προηγούμενη δεκαετία στις σκανδιναβικές χώρες έχοντας σκοπό την ελάττωση της διεγχειρητικής νοσηρότητας, την βέλτιστη αναισθησιολογική προσέγγιση και διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου και την γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς. Τα κριτήρια επιτυχίας αυτών των πρωτοκόλλων είναι η ελάττωση της μετεγχειρητικής παραμονής στο νοσοκομείο, η ευκολότερη ανάρρωση και η γρηγορότερη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς.

Τα βασικά στοιχεία αυτού του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιούμε στις επεμβάσεις ολικών αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος είναι τα εξής:

  1. Εκτεταμένη προφορική και γραπτή ενημέρωση των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος για τον τύπο της επέμβασης και της αναισθησίας, τις λεπτομέρειες της διεγχειρητικής νοσηλείας και τις απαιτήσεις της μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

2. Κατάλληλη επιλογή και οργάνωση μονάδας νοσηλείας και εξειδίκευση ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού και φυσικοθεραπευτών.

3. Ειδικό πρωτόκολλο αναισθησίας και διαχείρισης του μετεγχειρητικού πόνου.

4. Προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών μεταγγίσεων αίματος καθώς και της χρήσης διεγχειρητικών παροχετεύσεων και ουροκαθετήρων.

5. Αντιθρομβωτική προφύλαξη που αρχίζει αμέσως μετά την επέμβαση.

6. Άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση με την βοήθεια της αναλγησίας για επίτευξη της γρηγορότερης λειτουργικής ανεξαρτητοποίησης του ασθενούς.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου έχουμε καταφέρει να ελαχιστοποιήσουμε την διάρκεια νοσηλείας των ασθενών στην κλινική, να ελαττώσουμε σημαντικά τον μετεγχειρητικό πόνο και να επιταχύνουμε την μετεγχειρητική κινητοποίηση και την επάνοδό τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.

Κλείστε ραντεβού

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Θέμα

Μήνυμα